Zalig Uiteinde

 

Welkom op onze website!

De verwachting is dat er in 2030 nog ongeveer 3, 2 miljoen geregistreerde katholieken in Nederland zullen zijn. De gemiddelde levensverwachting van Nederlanders blijft de komende jaren stijgen. Door verbeterde medische ingrepen ontstaan er steeds meer keuzemogelijkheden die bepalend zijn voor de kwaliteit van leven. Een nieuwe periode in deze tijd van vergrijzing breekt aan en daardoor worstelen steeds meer mensen met vraagstukken op het gebied van euthanasie en voltooid leven. Vaak voelen zij zich schuldig ten opzichte van hun oorspronkelijke geloofsovertuiging.

 

Volgens de katholieke kerk is euthanasie niet toegestaan, een mens mag niet zelf beschikken over het moment van sterven. Als iemand toch kiest voor euthanasie kan een kerkelijke uitvaart worden geweigerd. Dit is een pastorale keuze en dit kan betekenen dat dit per situatie zal worden beoordeeld. Voor zowel de betrokkene zelf en zijn of haar nabestaanden maar ook voor de pastoor zelf een complexe morele keuze.

 

De Stichting Zalig Uiteinde stelt zich ten doel om euthanasie bespreekbaar te maken in de katholieke kerk en stimuleert bewustwording rondom dit thema.